Správa domu:

Domovník

Tomáš Kulhavý
tel. 777 327 333
Email:
technici@optimcare.cz

24 hodinová havarijní linka: +420 774 725 307.Hlasování Per Rollam - oprava terasy 2.NP východ

Vážení vlastníci,

dne 17.6.2015 večer byly doručeny do všech schránek v domě hlasovací lístky týkající se hlasování o návrhu usnesení na opravu terasy nad 2. patrem kterou zatéká do společných prostor a bytové jednotky.

Předpokládaná cena opravy je vyšší než 100.000,- Kč, proto je nutné k jejímu provedení souhlas Shromáždění. Jelikož není efektivní svolávat schůzi Shromáždění, rozhodl Výbor o korespondenčním hlasování formou "per rollam" - viz. ustanovení Čl. XII odstavce (2) Stanov společenství vlastníků jednotek Petržílkova 1436.

Zde hlasovací lístek a protokol o vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele prací: Per_rollam_hlasovaci-listek_oprava-terasa_17-06-2015

Vlastnoručně podepsaný protokol s označením vaší volby (není potřeba ověření podpisu) je nutné doručit do 15. července 2015 do schránky SVJ v domě (v levém dolním rohu schránkového tabla) nebo předat zástupci výboru. Není možná varianta zaslání oskenované verze emailem.

Pokud je jednotka  vlastněna formou SJM (společné jmění manželů) je nutný pospis obou manželů. V případě podílového vlastnictví jednotky jsou nutné podpisy vlastníků reprezentující nadpoloviční podíl v této jednotce.

Návrh usnesení bude schálen pokud souhlasné stanovisko vyjádří více jak 50% všech členů SVJ podle podílové plochy.

V případě dotazů se obracejte na členy Výboru SVJ.

Předem děkujeme za vaše vyjádření v této věci.

Výbor SVJ

poslední změna: 18.6.2015

Výsledky hlasování

Vážení vlastníci,

úvodem mi dovolte poděkovam všem z Vás, kteří jste se aktivně zapojili a v termínu se vyjádřili v rámci korespondenčního hlasování.

Výbor na dnešním zasedání provel vyhodnocení s tímto výsledkem:

  • Celkem odevzdáno hlasovacích lístků (jednotek):    47        tj. 68.00 % všech členů SVJ
  • Počet neplatných hlasovacích lístků (jednotek):       1          tj.   1.28 % všech členů SVJ
  • Počet platných hlasovacích lístků (jednotek):           46        tj. 66.72 % všech členů SVJ

  • PRO návrh:                         42                    62.43 % všech vlastníků
  • PROTI návrhu                        3                      2.63 % všech vlastníků
  • ZDRŽUJI se hlasování            1                       1.66% všech vlastníků

Usnesení bylo přijato  62.43 % hlasů vlastníků všech jednotek.

Schválené usnesení:

Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 1436 schvaluje provedení opravy terasy nad jednotkami 209 a 210 (2. NP východ) za předpokládaný souhrnný náklad ve výši 154.100,- Kč včetně DPH a pověřuje Výbor společenství podpisem smlouvy se společností Alva 92 a.s., kterou Výbor vyhodnotil jako nejvýhodnější.

Výbor dle usnesení Společenství na základě hlasování mimo shromáždění podepíše Smlouvu o dílo se společností Alva 92 a.s. Dle předběžných jednání s vedením společností Alva 92 a.s. by práce mohli začít 3.8.2015.

Výbor diskutoval vhodnost zajistit technický dozor investora nad prováděnými pracemi. Přiklonil se k variantě TDI objednat. Na základě dobrých zkušeností s TDI, který prováděl Ing. Holý při opravě střešního pláště v roce 2012 osloví Výbor Ing. Holého zda by byl ochoten TDI  provádět. 

S přáním hezkého dne

Roman Hlaváč
Předseda Výboru

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace