Správa domu:

Domovník

Tomáš Kulhavý
tel. 777 327 333
Email:
technici@optimcare.cz

24 hodinová havarijní linka: +420 774 725 307.Pravidla a zásady při rekonstrukci/opravách jednotek a stěhování

Závazná pravidla pro stěhování, opravy a rekonstrukce bytových a nebytových jednotek:

1)    Vlastník jednotky je povinen informovat nejméně 14 dnů předem statutární orgán SVJ o záměru stěhování, rozsáhlejších oprav a chystaných rekonstrukcích v bytové / nebytové jednotce minimálně v tomto rozsahu:

a)     Rozsah záměru, doba trvání

b)    Připravit informační leták pro obyvatele domu, který SVJ umístí na nástěnku v přízemí domu. Tento leták předat do poštovní schránky SVJ, následně jej člen Výboru vyvěsí na nástěnku domu.

c)     Oznámit jméno, telefon a e-mail na odpovědnou osobu, se kterou je možno řešit aktuální problém.

d)    Vlastník dotčené jednotky je primárně odpovědný za dohled nad pracovníky, kteří se pohybují ve společných prostorách. Zejména je povinen zajistit, aby bylo dbáno zvýšené pozornosti při přepravě materiálu a věcí ve společných prostorách (zejména ve výtahu a na schodišti).

2)    Vlastník jednotky je povinen zajistit zavírání vstupních dveří, aby dům nezůstal otevřen. V případě potřeby otevřených dveří domu je povinen zajistit trvalý dohled u otevřených vstupních dveří.

3)    Vlastník je každý den po skončení prací povinen zajistit úklid znečištěných společných prostor mokrou cestou. Při neprovedení adekvátního úklidu je vlastník povinen uhradit 500,- Kč za každý chybějící úklid, který zajistí SVJ.

Pravidla se stávají součástí domovního řádu a byla schválena na Shromáždění vlastníků dne 8. 4. 2019.

Pravidla-stehovani-rekonstrukce-priloha-domovniho-radu2019

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace